Lietošanas noteikumi

SIA Restorānu inventāra noma, reģistrācijas Nr. 40103964864, adrese: Bērzu iela 9, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112, Latvija turpmāk – Pavāru māja – nodrošina mājas lapā www.pavarumaja.lv pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem. 

Vispārīgie noteikumi

Atverot jebkuru Pavāru mājas mājas lapas sadaļu, Jūs piekrītat Pavāru mājas Privātuma politikai.

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību, iegādājas produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Veicot produktu iegādi Jūs (turpmāk pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. 

 2. Pirkumu veikšana

Pavāru mājas pārdotā produkta – dāvanu kartes - specifikācija un summas izvēle ir norādīta pie produkta. Visas cenas norādīts euro (€).

Lai veiktu pasūtījumu, izvēlieties dāvanu kartes summu un spiediet ‘Tālāk‘. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu un saņemiet savu dāvanu karti elektroniski norādītajā e-pasta adresē. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 1 gads.

 3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS: Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor un Visa/Mastercard karšu maksājumi. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Iegādātā dāvanu karte tiek piegādāta elektroniski, nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi 1 dienas laikā.

 5. Atteikuma tiesības

Pircējam nav tiesību atteikties no iegādātās dāvanu kartes un saņemt naudu par to atpakaļ arī tad, ja tā nav izlietota 1 gada laikā no produkta saņemšanas brīža.

 6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Pavāru māja ir atbildīga par Pircējam pārdotā produkta neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem kas radušies 1 gada laikā pēc produkta piegādes dienas klientam. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par produkta neatbilstību nekavējoties, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar Pavāru māju, rakstot uz .

 7. Pircēja personas datu apstrāde

Pavāru māja apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie produkta iegādes, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts, telnr., juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese u.c.

Ja esat pieteicies pievienoties mūsu draugu lokam un saņemt mūsu jaunumus e-pastā, mēs ne biežāk kā 1 reizi mēnesī ar Jums sazināsimies, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs apstrādāsim Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties jaunumu saņemšanai. Jums ir iespēja atteikties no jaunumiem e-pastā, paziņojot par to mums, rakstot uz

 8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā. Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

Pavāru mājai ir tiesības mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.